Защо да си закупите печка на дърва с „Еко Дизайн“ ?

Защо да си закупите печка на дърва с „Еко Дизайн“ ?

Какво представлява „Еко Дизайн“ печка, какви предимства има спрямо тези без „Еко Дизайн“ и защо е по-добре да си закупите такава?

  • На пръв поглед печките на дърва с „Еко Дизайн“ изглеждат като стандартните печки, но съвсем не е така.

Печките с „Еко Дизайн“ са изработените по такъв начин, че да намалят замърсяването на околната среда, както и да Ви спестят не малка сума.

 

  • Как всъщност работи такъв тип продукт и как ще спестите, като го използвате?

 

 

  • При стандартните печки, знаем че трябва поставим нацепените дърва, да запалим огъня и да наблюдаваме как печката гори безконтролно и след около час и половина – два, пак трябва да заредим горивната камера. Това се дължи на това, че тези печки не са изработени херметически, те пропускат въздух през не добре уплътнената сглобка, като този въздух спомага за много по-бързото изгаряне на дървата, както и намалява ефективността на печката, като голяма част от топлината се губи през тръбите и комина.

 

 

  • Предимството при печките с „Еко Дизайн“ , е че те са добре уплътнени и не допускат навлизането на въздух в горивната камера, освен от предназначените за това места.

При поставянето на нацепените дърва и запалването на печката, отваряте напълно двата регулатора, чрез които преминава въздух в горивната камера, които те се намират на вратичката на горивната камера (под стъклото е „регулатор за първичен въздух“ , а над стъклото „регулатор за вторичен въздух“).

След като печката се разпали и стане хубав пламък, затваряте напълно „регулатора за първичен въздух“ , тъй като неговата роля е да спомогне за запалването и вече не е нужно от там да влиза въздух. Ролята на „регулатора за вторичен въздух“ е да контролира самия процес (мощността) на горене. Например искате мощността да бъде по-голям и да затоплите по-бързо стаята, тогава отваряте регулатора на 90%. Ако искате печката да гори на номинална мощност, регулатора трябва да е отворен на 40% - 50% , а ако помещението е достатъчно затоплено и просто искате да поддържате температурата в стаята, тогава регулатора трябва да бъде отворен на 10%. При това положение няма да Ви се налага да зареждате печката в следващите 2 до 4 часа. „Регулатора за вторичен въздух“ никога не трябва да бъде на 100%  затворен, понеже тогава ще има недостиг на кислород в горивната камера и печката почти ще изгасне. Също така този въздух който навлиза оттам предотвратява замърсяване на предното стъкло.

 

Ето по този начин, когато имате контрол над процеса на горене може да спестите с около 30% от гориво (дърва) за целия отоплителен сезон. Ако например обикновено изразходвате 6 тона дърва, с печка с „Еко Дизайн“ , ще са Ви необходими около 4 тона.

 

Освен тези два регулатора, които вкарват кислород в горивната камера, има и още едно място откъдето това се случва. Това място е зад гърба на печката, като оттам навлиза въздух, затопля се и излиза от задната стена на горивната камера (вермикулит), чрез малки отвори. Това се нарича третичен въздух. Той спомага за повишаване ефективността на печката, както и за изгарянето на фините частици преди да напуснат през комина. Той няма регулатор, тъй като е изчислено точното количество кислород, което трябва да навлиза постоянно, за да се случат тези процеси.

Не всички производители на печки с „Еко Дизайн“ имат тази опция за третичен въздух и най-лесно може да разберете, като проверите дали има пробити отвори на задната стена (тухла/вермикулит) на горивната камера.

 

 

  • Както е споменато и по-горе, в горивната камера се извършват определени процеси с помощта на вторичен и третичен въздух.По време на тези процеси голяма част от фините прахови частици изгарят в горивната камера. Крайния резултат, е че печките с „Еко Дизайн“ замърсяват с 10 пъти по-малко околната среда, в сравнение със стандартните печки без „Еко Дизайн“.

 

 

  • Много е важно, за да има ефективност и да работи правилно печката, при регулярно използване, периодично тя да бъде почиствана (веднъж месечно). Както и преди всеки отоплителен сезон кюнците и комина да бъдат добр изчистени и подготвени.