Защо печката Ви пуши?

Всеки, който е имал печка в стаята знае, колко неприятно е тя да започне да пуши.

Има няколко възможни варианта печката да пуши, като причината за това може да бъде една или комбинация от няколко. Те са следните:

Кюнците (тръбите) :
  Много често, когато кюнците на печката са наслоени със сажди, то тя започва да пуши. Единственото решение на този проблем е много просто. Преди да запалите печката, трябва да свалите нейните кюнци и да ги почистите хубаво, като отстраните всички натрупани сажди.
Също е толкова важно да се почисти и самата печка.

Конкуренция с друг комин или аспиратор:
  Много често в къщите има повече от един комин, който се включва в основния и ако някой от тях не е изолиран добре, намалява тягата и печката започва да пуши. Същият е ефектът и ако аспираторът е включен в същата стая.

Запушване на комина:

  Ако коминът не е почистван, той много често се запушва и ефектът е пушеща печка. За това е препоръчително преди началото на зимата той да бъде почистен и проверен.

Когато коминът не е достатъчно висок:

  Коминът има редица параметри, които не могат да бъдат пренебрегнати по време на монтажа му, един от които е височината му спрямо билото на покрива.
Нивото на тяга, необходимо за правилния процес на горене, зависи от височината на комина - минималната дължина на целия канал за дим трябва да бъде 5 метра.

 Понякога капакът, който покрива комина, е поставен твърде ниско:

  Това също е причина димът на не може да излиза от него и да се връща на обратно, а печката да започне да пуши.

Неизолираният и пропукан комин:

  Това също оказва влияние на тягата и се явява честа причина за пушеща печка. За това е добре преди да започнете да използвате вашата печка, да изолирате комина си и да се уверите, че по него няма пукнатини.


Атмосферното налягане.

  При ниско атмосферно налягане, печката започва да пуши, тогава трябва да увеличите достъпа на въздух в печката, чрез регулатора за вторичен въздух - регулатора, горе на вратичката на горивната камера при нашите продукти.