Митове за замърсяването от печките на дърва

    Печките на дърва са несправедливо посочени от пресата, блоговете и видеоклиповете и са представени в много негативна светлина. Затова нека да погледнем реалността, която според нас е много различна от представянето в пресата.

Има четири основни фактора за печките на дърва:

   Първо - възрастта и ефективността на печката.
Факт е, че по-старите печки са много по -замърсяващи от новите уреди. Потребителите трябва да бъдат уведомени, че новите уреди ще спестят гориво, ще дадат повече топлина и ще бъдат много по -добри по отношение на качеството на въздуха, който дишаме – може да научите повече за тях в статията ни за „Еко Дизайн 2022“ , публикувана на 19.05.2022.

   Второ - съдържание на влага и качество на дървените трупи.
По време на процеса на горене е необходимо да има високи температури в горивната камера, за да се изгори по-голямата част от въглеродните частици. Когато има излишна вода, енергията, която обикновено би възпламенила тези частици, вместо това се използва за изпаряване на водата съдържаща се в дървените трупи, оставяйки голяма част от горивото съдържащо се в дървото да не изгори напълно, а вместо това да се отдели като дим.
   -Тук решението е да се изгарят трупи с по -малко от 20% съдържание на влага.

  
  Трето - възобновяема енергия.
Дърветата са възобновяеми ресурси, които горят само толкова въглероден диоксид (CO2), колкото са усвоили от атмосферата по време на растежа си.
Много хора се закачат за негативите около изгарянето на дърва като гориво и емисиите, които произвеждат, но има нещо повече от това. Очевидно дървесината е възобновяем източник и всъщност е по-щадяща околната среда, отколкото използването на газ или електричество. Изгарянето на дърва произвежда 0,008 кг CO2 на кВтч в сравнение с 0,198 кг за газ и 0,517 кг за електричество.


   И четвърто - обслужване и поддръжка.
Разбира се, че редовното почистване на комини и на кюнци са от съществено значение за ефективното изгаряне.
Така че, е хубаво преди или след отоплителния сезон, комините, тръбите и печките да бъдат почистени.